DGSC NÚM. 14/1998
·Instal-lacions d'alarmes
·Circuits tancats de televisió
·Porters electrònics
·Megafonia
·Central receptora
·Robatori
·Incendi
·Cases
·Pisos
·Torres
·Industria
·Comerç
 Manel Rios Jimenez C/ Isaac Albeniz 19 local 19 08400 Granollers
Tel-Fax: 93 860 63 38 Mb: 629 772 515 E-mail: manelrj@portalgranollers.com